29 Aralık 2020 Salı

Prof. Dr. Yüksel Güvenilir


Kişisel Siteme Hoşgeldiniz

1986 başından günümüze değin İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü' nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım. Kimya Mühendisiyim ve 30 yılı aşan meslek hayatımı eğitmen, araştırıcı ve yönetici olarak üniversitede sürdürmekteyim. Ülkemizin yeni dönem Kimya Mühendislerinden ve bu disiplinde ilk Araştırma Görevlilerinden biri olarak mesleğin gelişimine katkı sağlamak, Kimya Sanayi ile kamunun araştırma ve eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek ve halkımızın daha sağlıklı ve daha güvenilir kimyasal madde ihtiyaçlarının karşılanmasına destek vermek misyonuyla çalışmaktayım.

Bilgi ve birikimimi, İ.T.Ü Kimya Mühendisliği programına aktararak yirmi beş yıla yakın süredir Üniversitemizin Kimya Mühendisliği alanında liderliğine katkıda bulunma gayreti içinde oldum. İ.T.Ü. Kimya Mühendisliği Bölümü' nde 2 dönem Bölüm Başkan Yardımcısı ve 2 dönem Bölüm Başkanı olarak vazife yaptım. Yöneticiliğim sırasında iki kez ABET değerlendirme sürecini yöneterek ve üniversitemizde de bu süreçlere destek vererek, Yüksek Öğretimde Kalite Yönetimi konularında uzmanlaşmayı hedefledim. Ayrıca son yıllarda ortak olarak yer aldığım BAP destekli araştırma projeleri vasıtasıyla birikimimi yönetmiş olduğum Doktora ve Master öğrencileri ile paylaştım. Fen Bilimlerine bağlı lisansüstü Polymer Science and Technology ve Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarında aktif olarak görev aldım. Araştırma alanlarım endüstriyel enzimoloji, biyopolimerler sentezi ve karakterizasyonu ile uygulamaları konuları üzerine yoğunlaşmakta olup mesleki birikimimi Kimya Sanayini temsil eden çok sayıda sivil toplum kuruluşunun danışma ve bilim kurullarında yer alarak ve iş birlikleri geliştirerek paylaşmaya çalışıyorum. Sürekli gelişmeye inanmış bir öğretim üyesi olarak her fırsatta özel sektör ve kamuya sunulan eğitim aktivitelerine de katıldım.
Burada 30 yılı aşan öğretim üyesi faaliyetlerimin tümüne ulaşabileceksiniz.

Saygılarımla

Congratulations on winning the award !
Tarih: Fri, 25 Dec 2020  
Kimden: Betsy Feng 
Konu: [Polymers,CGPM2020] Congratulations on winning the award! 

Kime: sebnemgulel@gmail.com 
Kopya: avcibasi@itu.edu.tr, cgpm2020@mdpi.com  

Dear Authors,  

Congratulations on your article 
Using Olive Stone Powder for Biodegradation of Bio-based Polyamide 5.6 
for winning the CGPM2020 Best Paper Awards
The attachment is your award certificate, please check it. 

We will also provide you with a bonus of 500 CHF. In order to pay you the bonus, please provide us with the following bank information: 
...............
Thank you for your cooperation. 

We wish you an enjoyable and relaxing festive season and a happy and prosperous New Year!
Best,

Betsy
Ms. Betsy Feng
Conference Secretary
CGPM2020 (https://cgpm2020.sciforum.net/)21 Temmuz 2015 Salı

Hakkımda
Doğum Tarihi, 1961 - istanbul
Medeni Hal, Evli, 2 çocuk

Burslar
1988-1989 YÖK Araştırma bursu ile 1 yıl Leeds (İngiltere) Üniversitesi Biotechnology bölümünde misafir araştırıcı.
1993 Haziran MED Campüs bursu ile 1 Hafta Biotechnology yaz okulu.
1993 Ağustos Nato bursu ile 2 hafta Composition Geochemistry and Conversion of Oil Shales, yaz okulu.
1995 Nisan-1995 Ağustos JICA bursu ile Japonya –Osaka’da Enzyme Technology Group Training.

Bilimsel/Mesleki Üyelikler
Culture Production in Industrial Applications (KÜKENS)
Japanese International Culture Academy (JICA)

İletişim: avcibasi@itu.edu.tr


İdari Görevler
Program Yürütme Kurulu üyesi, Fen Bilimleri Enst. Polymer Science & Technology, Eylül 2015
Bölüm Başkanlığı, Mayıs 2009 – Temmuz 2015
Fen Bilimleri Enst., Kimya Müh.Böl. A.B.D. Başkanlığı, Mayıs 2009 – Temmuz 2015
Fen Bilimleri Enst., Kimya Müh.Böl. A.B.D. Doktora Yeterlilik Komitesi Üyesi, Eylül 2006 – 2009
Alt Yapı Komisyonu, Aralık 2006 – Temmuz 2015
Staj ve Endüstriyel İlişkiler Komisyon Başkanı, Aralık 2005 - Aralık 2006
Akreditasyon ve Kalite Komisyon Üyeliği, 2000 - Ocak 2004
Bölüm Başkan Yardımcılığı, Aralık 1999 - Aralık 2003
Öğrenci Şenliklerinin Esaslarını Belirleme Komisyonu Üyeliği, Haziran 2005 - Ağustos 2008
Öğrenci Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Komisyonu Üyeliği, Haziran 2005 –Ağustos2008
Kültür Sanat Birliği Eş Başkanı, Aralık 2004 - Ekim 2008
Staj ve End. İlişkiler Komisyon Üyeliği, Ocak 2004 - Aralık 2005
Fakülte Kurulu Üyeliği, Eylül 2002 - Eylül 2005
Bitirme Ödevi Komisyon Üyeliği, 2000 - Ocak 2005

Akademik

Profesör
İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 2007
Doçent
İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 1996
Yardımcı Doçent
İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 1992

Doktora
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (1986 - 1991)
Kimya Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (1983 - 1985)
Kimya Mühendisliği Bölümü

Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya - Metallurji Fakültesi, (1978 - 1983)
Kimya Mühendisliği Bölümü


Üye Olmak isterim