4 Temmuz 2015 Cumartesi

Ulusal Makaleler


11) Omay Didem; Guvenilir Yuksel, ”Enzimatik Polimreizasyon Yöntemi ile Polilaktik Asit Sentezi ve Biyobozundurlması”, İTÜ Dergisi,Volume: 10, Issue: 2 ,Pages: 81-90, Nisan2011.
10) Omay Didem; Guvenilir Yuksel,, ” Lactic Acid Fermantation from Refectory Waste”, Deri Bilimi Dergisi ,Volume: 20, Issue: 80 ,Pages: 42-50,2011.
9) Özgen, S., Güvenilir, Y.A., “Değişik Parametrelerin Ksantin Oksidaz Aktivitesi ve Kararlılığı Üzerine Etkisi”, Chemist, Sayı 21, 1997
8) Özgen, S., Güvenilir, Y.A., “İnek Sütünden Ksantin Oksidaz İzolasyonu ve Saflaştırılması”,Chemist,Sayı18,1996.
7) Üresin, A., Güvenilir, Y.A., "Kireç-Denizsuyu Prosesi ile Alg Ayrılması", Chemist, Sayı 17,1996.
6) Güvenilir, Y.A., “Aluminyum Tespiti ve Soğuk Tespit”, Chemist, Sayı 9, 1995.
5) Güvenilir, Y.A., “Çöktürülmüş Silika”., Metalurji Dergisi, Sayı 94, 1995.
4) Güvenilir, Y.A., Deveci, N., "Oksiderodüktazlar ve Diamin Oksidaz"., Chemist, Sayı 6, 1994.
3) Güvenilir, Y.A., Kocaalioğlu, M.,"Aluminyum Boyanması ve Tespit işleminin Kalitesinin Saptanması".,MetalurjiDergisi,Sayı92,1994.
2) Avcıbaşı, Y., Deveci, N., Çataltaş, İ., Gürler, B., Çetin, E.T., "The Production of Acetone-Butanol by Fermantation Using Clostridium Acetobutylicum", Journal of KÜKEM, Vol.10 No1,1,(1987).
1) Avcıbaşı, Y., Deveci, N., Çataltaş, İ., "Clostridium Acetobutylicum kullanılarak Fermantasyonla Aseton-Butanol Elde Edilmesi", İTÜ Dergisi, Cilt 44, Sayı 1-2, 70,1986.