18 Temmuz 2015 Cumartesi

Grup ve Projeler


Doktora Tezi Tamamlanan
Didem OMAY
Hale OZTURK
Erhan OZSAGIROGLU
Nazif Ugur KAYA

Yüksek Lisans
Doktora Tezi Devam Eden
Cansu ULKER
Dilara SAÇLIGIL
Şebnem GÜLEL
Seranay AKYOL
Fatma ARAS
Yasemin KAPTAN
Nihal Ferhan KAŞIKÇI

Yüksek Lisans
Şeyda Ercan KORKAN
Meltem AKKULAK
Elif GÜRBÜZ
Gizem KARİP
Ayşe METİN

Projeler
31) Güvenilir Y, Ülker C, “Biopolyester / Natural Polymer Blends For Biomedical Applications “,İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü BAP projesi devam ediyor.

30) Güvenilir Y, Gök Z, “Polivalerolakton eldesi” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü BAP projesi, Haziran 2018.

29) Güvenilir Y, Ulu E., “Silanlama Ajanının Polimerizasyona etkisi” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü BAP projesi devam ediyor.

28) Güvenilir Y, ISTKA Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı Projesi Uygulamalı Biyopolimer ve Biyoplastik Üretim Teknolojileri Araştırma Merkezi,2015-2016 (Araştırmacı)

27) Güvenilir Y, Akan S.“Glisidoksipropil trimetoksisilan (GPTMS) ile aktive edilmiş taşıyıcıya enzim immobilizasyonu” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü BAP projesi devam ediyor.

26) Güvenilir Y, Kaşıkçı N.F,“Çamaşır makinelerinde su iyileştirme yöntemleri” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, BAP projesi devam ediyor.

25) Güvenilir Y, Arçelik-İTÜ Projesi: “Improving Inlet Water Quality for Wasing Machine by Using Electrochemical Application” 2015-2016. (Yürütücü)

24) Güvenilir Y, Kaptan Y., “Glisidoksipropil trimetoksisilan (GPTMS) ile aktive edilmiş taşıyıcıya enzim immobilizasyonu” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü BAP projesi devam ediyor.

23)  Güvenilir Y, Kaya U, “Denizcilik uygulamaları için çevreye duyarlı biyobirikme önleyici boya geliştirilmesi” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü BAP projesi devam ediyor.

22) Güvenilir Y, Özsağıroğlu E, “İlaç Taşınım Sisteminde Kullanılacak PCL-PEG-Kitosan/Kitin/Suberin Kompozitlerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü BAP projesi, Aralık 2015.

21) Güvenilir Y, Gökalp N. “Çöktürülmüş silika üzerine Lipaz enzimin immobilizasyonu ve Polikaprolakton sentezi” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü BAP proje, Aralık 2015.

20) Güvenilir Y, Ülker C.” Immobilization of Lipase on an Inorganic Support Material and Polycaprolactone Synthesis”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü BAP projesi, Haziran 2015.

19) Güvenilir, Y., Öney C., “VIP üretimi’ İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü BAP projesi, Haziran 2014.

18) Güvenilir, Y., Arçelik-İTÜ Projesi: “Silika Esaslı Üstün Yalıtım Performansına Sahip Malzemelerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu” 2013-2014. (Yürütücü)

17)  Güvenilir, Y., Tuğlu T., “Enzimatik Polikaprolakton-Polietilenglikol Kopolimerizasyonu ve Çeşitli Parametre Değişikliklerinin Etkisinin İncelenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü BAP projesi, Haziran 2013.

16) Güvenilir, Y., Hayta Elif Nur, ”Polikaprolakton-Polietilen Glikol- Kitosan Bazlı Mikrokürecik Üretimi ve Kontrollü İlaç Salınımında Kullanılması için Ön Çalışma”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü BAP projesi, Haziran 2013.

15) Güvenilir, Y., Gerone İ.,”Değerli metallerin biyosorbentlerle geri kazanımı”. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, BAP projesi, Haziran 2013.

14) Güvenilir, Y., Aktürk A., “UV ile kürlenmiş Akrilat Oligomerlerinin Enzimatik Biyobozunurluğunun İncelenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, BAP projesi, Haziran 2011.

13) Güvenilir, Y., Özsağıroğlu E., "Enzimatik Polimerizasyon ile Sentezlenen Polikaprolaktona Reaksiyon Koşullarının Etkisinin ve Polikaprolaktonun Biyobozunurluluğunun İncelenmesi ", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, BAP projesi, Haziran 2011. 

12) Güvenilir, Y., Ozturk H., " Enzimatik Katalizle Biyopoliester Sentezi ve Nanohibrit Sistemlerinin Geliştirilmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, BAP projesi, Haziran 2010. 

11) Güvenilir, Y., Omay, D., Tasdelen, Ç., Özçömlekçi, E., Kasavi, C., Erdoğan, A., Deveci, N., "Proteaz enziminin immobilizasyonu", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, BAP projesi, Haziran 2006. 

10) Güvenilir, Y., "Proteaz enziminin saflaştırılması", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2004.

9) Güvenilir, Y.A., Yaşar, T., "Morina Balığı Karaciğer Yağından Enzimatik Hidroliz İle Dokosa Hekzanoik Asidin Zenginleştirilmesi Üzerinde Enzim Miktarı ve Sürenin Etkisi" İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2004. 

8) Güvenilir, Y.A., Şirin, Ö., "Morina Balığı Karaciğer Yağından Enzimatik Hidroliz İle Dokosa Hekzanoik Asidin Zenginleştirilmesi Üzerinde pH ve Sıcaklığın Etkisi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2004. 

7) Güvenilir, Y.A., Karakaş, S., "Isırgan Otunun Ektraksiyonu", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2003. 

6) Güvenilir, Y.A., Orhan, E., "Bacillus subtilis ve Bacillus cereus Bakterilerinden Proteaz Enziminin Kısmi Saflaştırılması ve Özelliklerinin İncelenmesi Karakterizasyonu", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2003. 

5) Güvenilir, Y.A., Gerze, A., "Proteaz Enziminin Bacillus subtilis megaterium ve Bacillus polymxa Bakteri Türlerinden Kısmi Saflaştırılması ve Özelliklerinin İncelenmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2003.

4) Güvenilir, Y.A., Saloğlu, D., "Sarımsak Filizinde Asit Fosfatazın Kısmi Saflaştırılması", İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2001. 

3) Güvenilir, Y.A., Üresin, A., "Kireç Deniz Suyu İle Alg Ayrılması," İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 1996. 

2) Güvenilir, Y.A., Özgen, S., "Bitkisel ve Hayvansal Kaynaklardan Asit Fosfataz ve Ksantin Oksidaz Enziminin İzolasyonu ve Saflaştırılması", İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 1996.

1) Avcıbaşı, Y.A., Deveci, N., Çelen, G., "Endüstriyel Atıkların Biyokimyasal Yol ile Değerlendirilmesi", İTÜ-Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojisi Uygulama Araştırma Merkezi, Nisan,1989.