20 Temmuz 2015 Pazartesi

Tez

Doktora Tezleri
Tamamlanan
4) Uğur Nazif Kaya, “Antibacterial Amphiphilic Polymers Based on Enzymatically Synthesized Polycaprolactone” , İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2017.

3) Erhan Özsağıroğlu, “ Preparation of Biocomposites Using Spray Dryer and Their Applications in Drug Delivery Systems, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık 2015.

2) Hale Öztürk, “Biopolyester Synthesis by Enzymatic Catalysis and Development of Nanohybrid Systems”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık 2012.

1) Didem Omay, “Yemekhane Atıklarından Poli(L-Laktik Asit)’in Enzimatik Polimerizasyonu ve Sentezlenen Polimerin Karakterizasyonu ve Biyobozundurulması”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2010.

Devam eden
11) Serenay Akyol, Ders aşamasında, , İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ nde devam ediyor.

10) Fatma Aras, Ders aşamasında, , İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ nde devam ediyor.

9) Nihal Ferhan Kaşıkçı, Yeterlilik aşamasında, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde devam ediyor.

8) Yasemin Kaptan, Tez aşamasında, , İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ nde devam ediyor.

7) Şebnem Gülel, Tez aşamasında, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ nde devam ediyor.

6) Dilara Saçlıgil, Tez aşamasında, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ nde devam ediyor.

5) Cansu Ülker, Tez aşamasında, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ nde devam ediyor.


Yüksek Lisans Tezleri

Tamamlanan
31) Sinem Özmen, “Step-growth polymerization of formaldehyde with amine monomers for preparing monolithic capillary columns ”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2018.

30) Zeynep Gök, “Enzimatik polimerizasyon yöntemi ile Polivalerolakton sentezi ve karakterizasyonu”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2018.

29) Ece Ulu, “Polymerization of Ε-Caprolactone by an Enzymatic Catalyst Immobilized on a Modified Silica Based Material”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2018.

28) Salih Suha Akan, “CALB  (Candida Antarctica Lipase B) Immobilization on Aptms-Activated Carrier via Cross-Linking Method”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2017.

27) Nihal Ferhan Kaşıkçı, "Improving Inlet Water Quality for Washing Machine by Using Electrochemical Application",  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2016.

26) Yasemin Kaptan, "Effect of Silanization Agent on the Immobilization of Lipase on a Silica-based Support Material", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2016.

25) Nurefşan Gökalp, “ Immobilization of Lipase Enzyme onto Precipitated Silica and Synthesis of Polycaprolactone”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık 2015.

24) Cansu Ülker, “Immobilization of Lipase on an Inorganic Support Material and Polycaprolactone Synthesis”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2015.

23) Ceren Öney, "Silika Esaslı Üstün Yalıtım Performansına Sahip Malzemelerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2014.

22)  Elif Nur Hayta, “Polikaprolakton-Polietilen Glikol- Kitosan Bazlı Mikrokürecik Üretimi ve Kontrollü İlaç Salınımında Kullanılması için Ön Çalışma”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2014.

21) Tuğçe Tuğlu, “Enzimatik Polikaprolakton-Polietilenglikol Kopolimerizasyonu ve Çeşitli Parametre Değişikliklerinin Etkisinin İncelenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2013.

20) İlay Gerone, “Biyosorbent Kullanarak altın çözeltisinden altın geri kazanımının uygun koşullarının belirlenmesi ve kinetiğinin incelenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2013.

19) Banu İyisan, "Enzimatik Polimerizasyon ile Sentezlenen Polikaprolaktona İmmobilizasyon Koşullarının Etkisinin  İncelenmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2011. (Prof.Dr. Nuran Deveci-Aksoy’la,birlikte)

18) Erhan Özsağıroğlu, "Enzimatik Polimerizasyon ile Sentezlenen Polikaprolaktona Reaksiyon Koşullarının Etkisinin ve Polikaprolaktonun Biyobozunurluluğunun İncelenmesi",
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2011.

17) Ayşen Aktürk, “UV ile kürlenmiş Akrilat Oligomerlerinin Enzimatik Biyobozunurluğunun İncelenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2011.

16) Çiğdem Taşdelen, "Proteaz Enziminin Fiziksel Adsorbsiyon, Kovalent ve İyonik Bağlanma Metotları ile İmmobilizasyonu", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2006.

15) Ceyda Kasavi, "Kovalent Bağlanma ve Fiziksel Adsorbsiyon Metotları ile Proteaz Enziminin İmmobilizasyonu", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2006.

14) Esra Özçömlekçi, "Glutaraldehit Kullanarak Kovalent Bağ ile Proteaz Immobilizasyonu için Optimum Şartlar", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2006. (Prof.Dr. Nuran Deveci ilebirlikte)

13) Hale Öztürk , "Partial Purification and Characterization of Alkaline Proteases from Isolated Bacillus Strains", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2005.

12) Tuba Yaşar, "Morina Balığı Karaciğer Yağından Enzimatik Hidroliz İle Dokosa Hekzanoik Asidin Zenginleştirilmesi Üzerinde Enzim Miktarı ve Sürenin Etkisi", İTÜ Fen BilimleriEnstitüsü,Ocak,2004.

11) Özlem Şirin, "Morina Balığı Karaciğer Yağından Enzimatik Hidroliz İle Dokosa Hekzanoik Asidin Zenginleştirilmesi Üzerinde pH ve Sıcaklığın Etkisi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Ocak2004.

10) Sevda Karakaş, "Isırgan Otunun Ektraksiyonu", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2003.

9) Elif Orhan, "Bacillus subtilis ve Bacillus cereus Bakterilerinden Proteaz Enziminin Kısmi Saflaştırılması ve Özelliklerinin İncelenmesi Karakterizasyonu", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran2003.

8) Ayşe Gerze, "Proteaz Enziminin Bacillus subtilis megaterium ve Bacillus polymxa Bakteri Türlerinden Kısmi Saflaştırılması ve Özelliklerinin İncelenmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran2003.

7) Engin Aykanat, "Patates’den Asit Fosfatazın Kısmi Saflaştırılması", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Haziran2001.

6) Yeşim Aykanat, "Hardal Tohumu Filizinden Asit Fosfatazın Kısmi Saflaştırılması", İTÜ FenBilimleriEnstitüsü,Haziran,2001.

5) Didem Saloğlu, "Sarımsak Filizinden Asit Fosfatazın Kısmi Saflaştırılması, Kinetik Parametrelerinin İncelenmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2001.

4) Begüm Yenigün, "Domates Filizinden Asit Fosfatazın Kısmi Saflaştırılması ve Özelliklerinin İncelenmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2000.(Prof.Dr. Nuran Deveciilebirlikte)

3) Serdar Bazarov, "Sarımsak Filizinden Asit Fosfatazın Kısmi Saflaştırılması ve Özelliklerinin İncelenmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2000.

2) Alpago Üresin, "Kireç-Denizsuyu Prosesi ile Alg Ayrılması", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz,1996.

1)Seda Özgen, "Bitkisel Kaynaklardan Enzim İzolasyonu", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül,1996.


Devam eden
36) Elif Gürbüz, Ders aşamasında, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ nde devam ediyor.

35) Meltem Akkulak, Tez aşamasında, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ nde devam ediyor.

34) Şeyda Ercan Korkan, Tez aşamasında, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde devam ediyor.

33) Gizem Karip, Ders aşamasında, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde devam ediyor.

32) Ayşe Metin, Ders aşamasında, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde devam ediyor.