23 Mayıs 2022 Pazartesi

2021 Yılı Yayın Ödülü

İTÜ Akademik Performans Ödül Töreni Süleyman Demirel Kültür Mekezinde Gerçekleştirildi. 23 Mayıs 202229 Aralık 2020 Salı

Prof. Dr. Yüksel Güvenilir


Kişisel Siteme Hoşgeldiniz

1986 başından günümüze değin İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü' nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım. Kimya Mühendisiyim ve 30 yılı aşan meslek hayatımı eğitmen, araştırıcı ve yönetici olarak üniversitede sürdürmekteyim. Ülkemizin yeni dönem Kimya Mühendislerinden ve bu disiplinde ilk Araştırma Görevlilerinden biri olarak mesleğin gelişimine katkı sağlamak, Kimya Sanayi ile kamunun araştırma ve eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek ve halkımızın daha sağlıklı ve daha güvenilir kimyasal madde ihtiyaçlarının karşılanmasına destek vermek misyonuyla çalışmaktayım.

Bilgi ve birikimimi, İ.T.Ü Kimya Mühendisliği programına aktararak yirmi beş yılı aşkın bir süredir Üniversitemizin Kimya Mühendisliği alanında liderliğine katkıda bulunma gayreti içinde oldum. İ.T.Ü. Kimya Mühendisliği Bölümü' nde 2 dönem Bölüm Başkan Yardımcısı ve 2 dönem Bölüm Başkanı olarak vazife yaptım. Yöneticiliğim sırasında iki kez ABET değerlendirme sürecini yöneterek ve üniversitemizde de bu süreçlere destek vererek, Yüksek Öğretimde Kalite Yönetimi konularında uzmanlaşmayı hedefledim. Ayrıca son yıllarda ortak olarak yer aldığım BAP destekli araştırma projeleri vasıtasıyla birikimimi yönetmiş olduğum Doktora ve Master öğrencileri ile paylaştım. Fen Bilimlerine bağlı lisansüstü Polymer Science and Technology ve Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarında aktif olarak görev aldım. Araştırma alanlarım endüstriyel enzimoloji, biyopolimerler sentezi ve karakterizasyonu ile uygulamaları konuları üzerine yoğunlaşmakta olup mesleki birikimimi Kimya Sanayini temsil eden çok sayıda sivil toplum kuruluşunun danışma ve bilim kurullarında yer alarak ve iş birlikleri geliştirerek paylaşmaya çalışıyorum. Sürekli gelişmeye inanmış bir öğretim üyesi olarak her fırsatta özel sektör ve kamuya sunulan eğitim aktivitelerine de katıldım.
Burada 30 yılı aşan öğretim üyesi faaliyetlerimin tümüne ulaşabileceksiniz.

Saygılarımla

Congratulations on winning the award !
Tarih: Fri, 25 Dec 2020  
Kimden: Betsy Feng 
Konu: [Polymers,CGPM2020] Congratulations on winning the award! 

Kime: sebnemgulel@gmail.com 
Kopya: avcibasi@itu.edu.tr, cgpm2020@mdpi.com  

Dear Authors,  

Congratulations on your article 
Using Olive Stone Powder for Biodegradation of Bio-based Polyamide 5.6 
for winning the CGPM2020 Best Paper Awards
The attachment is your award certificate, please check it. 

We will also provide you with a bonus of 500 CHF. In order to pay you the bonus, please provide us with the following bank information: 
...............
Thank you for your cooperation. 

We wish you an enjoyable and relaxing festive season and a happy and prosperous New Year!
Best,

Betsy
Ms. Betsy Feng
Conference Secretary
CGPM2020 (https://cgpm2020.sciforum.net/)Üye Olmak isterim