4 Temmuz 2015 Cumartesi

Ulusal Bildiriler

36) Yasemin Kaptan, Yüksel Güvenilir, “İmmobilize lipaz ile katalizlenen halka açılması polimerizasyonu ile polikaprolakton sentezi”, 30. Ulusal Kimya Kongresi, 05-08 Kasım 2018, Gazi Mağusa, KKTC (sözlü)
35) Yasemin Kaptan, Yüksel Güvenilir, “Candida antarctica lipaz B enziminin silika bazlı destek materyali üzerine immobilizasyonu”, 30. Ulusal Kimya Kongresi, 05-08 Kasım 2018, Gazi Mağusa, KKTC (sözlü)
34) Zeynep Gök, Cansu Ülker, Yaşar Andelib Aydın, Yüksel Güvenilir, “Enzimatik Halka Açılması Polimerizasyonu ile Polivalerolakton Sentezi ve Polimerizasyon Ortamlarının Reaksiyona Etkisinin İncelenmesi”, 30. Ulusal Kimya Kongresi, 05-08 Kasım 2018, Gazi Mağusa, KKTC (sözlü)

33) Cansu Ülker, Yüksel Güvenilir, “Candida antarctica B Lipazının pirinç kabuğu külü üzerine farklı yöntemler ile immobilizasyonu” , 30. Ulusal Kimya Kongresi, 05-08 Kasım 2018, Gazi Mağusa, KKTC (sözlü)
32) Cansu Ülker, Yüksel Güvenilir, “Enzimatik halka açılması polimerizasyonu ile polipentadekalakton homopolimerleri ve poli(pentadekalakton-ko-kaprolakton) kopolimerlerinin sentezi” , 30. Ulusal Kimya Kongresi, 05-08 Kasım 2018, Gazi Mağusa, KKTC (poster)

31) Yasemin Kaptan, Yüksel Güvenilir, “Çapraz Bağlanma ile Lı̇paz İmmobı̇lı̇zasyonunda Silan, Enzim ve Gluteraldehit Konsantrasyonlarının Etkisi”, 30. Ulusal Kimya Kongresi, 05-08 Kasım 2018, Gazi Mağusa, KKTC (sözlü)
30) Yasemin Kaptan, Yüksel Güvenilir, “Enzim ve Tri-metoksi-silil propil etilendiamn (Tmspda) Konsantrasyonunun İmmobilizasyona Etkı̇sı̇”, 30. Ulusal Kimya Kongresi, 05-08 Kasım 2018, Gazi Mağusa, KKTC (poster)

29) Sinem Özmen, Yüksel Güvenilir, “Step-Growth Polymerization of Formaldehyde and Paraformaldehyde with Amine monomers for Preparing Cappilary Columns ”, Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, 09-12 Eylül 2018, Eskişehir (sözlü)
28) Nareg İşler, Özge Akgül, Yasemin Kaptan, Yüksel Güvenilir, “Enzim ve Silan Konsantrasyonunun Aktivite ve İmmobilizasyon Verimine Etkisi “, 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-13), Van Yüzüncü yıl Üniversitesi 3-6 Eylül 2018, Van (poster)

27) Şeyda Ercan Korkan, Yasemin Kaptan, Yüksel Güvenilir, “ Polikaprolaktonun Enzimatik Sentezi: Lipaz Enziminin Tmspda ile Modifiye Edilmiş Silika Bazlı Destek Malzemesi Üzerine İmmobilizasyonu”, 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-13), Van Yüzüncü yıl Üniversitesi 3-6 Eylül 2018, Van (sözlü)
26) Gizem Karip, Nazlı Kapusuz, Cansu Ülker, Yüksel Güvenilir, “Serbest ve İmmobilize Lipaz Enziminin Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi”, 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-13), Van Yüzüncü yıl Üniversitesi 3-6 Eylül 2018, Van (sözlü)

25) Meltem Akkulak, Yasemin Kaptan, Yaşar Andelib Aydın, Yüksel Güvenilir, “-Kaprolaktonun Enzimatik Polimerleşmesi ve PKL/Pirinç Kabuğu Külü Nanohibrit Sistemlerinin Geliştirilmesi” Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-13), Van Yüzüncü yıl Üniversitesi 3-6 Eylül 2018, Van (sözlü)
24) Müfide D. Karahasanoğlu, Onur Önen, Yüksel Güvenilir, “Polyester filmlerin bozunmasında enzimatik uygulamalar”, 29. Ulusal Kimya Kongresi, 10-14 Eylül 2017, ODTÜ, Ankara

23) Elif Nur Hayta, Erhan Özsağıroğlu, Yüksel Güvenilir ‘Polikaprolakton-Polietilen Glikol-Kitosan Bazlı Mikrokürecik Üretimi’ 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, 4-8 Eylül 2014, Eskişehir, Türkiye.
22) Elif Nur Hayta, Erhan Özsağıroğlu, Yüksel Güvenilir ‘Püskürtmeli Kurutma ile PKL-PEG-Kitosan Mikrokürecik Üretimi ve İlaç Taşıma Sistemlerinde Kullanımı’ 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, 4-8 Eylül 2014, Eskişehir, Türkiye.
21) Saygın P., İskenderoglu E., İyisan B., Özsağıroğlu E., Güvenilir-Avcıbaşı Y., “Enzimatik Polimerizasyonla Sentezlenen Polikaprolaktonun Biyobozundurulması”, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, İstanbul, Türkiye.
20) Tuğçe Turhan, Yüksel Güvenilir, Sultan Bütün, Nurettin Şahiner “P(SPM) Hidrojelleri İçerisinde Hazırlanan Co ve Ni Nanopartiküllerinin NaBH4 Hidrolizi ile Hidrojen Üretiminde Kullanılması” IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojiler Kongresi, 5-8 Eylül 2012, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
19) İlay Gerone, Erhan Özsağıroğlu, Banu İyisan, Yüksel Avcıbaşı Güvenilir, “Lipaz ve Proteaz Türevi Enzim Çözeltilerindeki Polikaprolakton Örneklerinin In Vitro Biyobozunurluğu”, 10.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul.
18) Ezgi Bilgiç, Hazal Vural, Erhan Özsağıroğlu, Banu İyisan, Yüksel Avcıbaşı Güvenilir, “Esteraz enzimi ile sentezlenen polikaprolaktonun reaksiyon koşullarının belirlenmesi”, 10. Ulusal Kimya Kongresi, Ekim 2012, Muğla
17) Pervin Saygın, Esra İskenderoğlu, Banu İyisan, Erhan Özsağıroğlu, Yüksel Avcıbaşı Güvenilir, “Enzimatik Polimerizasyonla Sentezlenen Polikaprolaktonun Biyobozundurulması”, 10.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul.
16) D. Omay, Y. Güvenilir, Candida antarctica lipaz B ile laktik asitten PLLA sentezi, National Chemistry Congress, Gazi University, Ankara, 22-25 Haziran 2010.

15) D. Omay, Y. Güvenilir, Enzimatik polimerizasyon yöntemi ile sentezlenen PLLA’nın termal bozundurulmasının Friedman tekniği ile incelenmesi, National Chemistry Congress, Gazi University, Ankara, 22-25 Haziran 2010.
14) Omay, D., Güvenilir, Y., Deveci, N., "Tatlı Patatesten Asit Fosfatazın İzolasyonu ve Farklı Taşıyıcılarda İmmobizasyonu", GAP IV. Tarım Kongresi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 2005.

13) Gerze, A., Omay, D., Güvenilir, Y., "Proteaz Enziminin Bacillus subtilis megaterium ve Bacillus polymxa bakteri türlerinden kısmi saflaştırılması ve özelliklerinin incelenmesi", XVIII Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, 2004.
12) Orhan, E., Omay, D., Güvenilir, Y., "Bacillus subtilis ve Bacillus cereus Bakterilerinden Protease Enziminin Kısmi Saflaştırılması ve Özelliklerinin İncelenmesi", XVIII Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, 2004.

11) Omay, D., Güvenilir, Y., "Sarımsak Filizinden Asit Fosfatazın İzolasyonu- Kısmi Saflaştırılması ve Karakteristik ve Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi", XVII Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul,2003.
10) Üresin, A., Güvenilir, Y.A., “Kireç-Deniz Suyu Prosesi ile Alg Ayrılması”, XI. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 1997.

9) Özgen, S., Güvenilir, Y.A., “Sütten Ksantin Oksidaz İzolasyonu ve Saflaştırılması”, XI. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 1997.
8) Güvenilir, Y.A., Çiftçi, G., Deveci, N., “Anaeorobik Arıtımda Uçucu Yağ Asitlerinin Tespiti”.,9.KükemKongresi,Eylül,1995.

7) Güvenilir, Y.A., Deveci, N., “Laktaz Enziminin İzolasyonu ve Saflaştırılması”, İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 9-12 Eylül, İ.T.Ü, İstanbul, 1996.
6) Güvenilir, Y.A., Deveci, N., "Diamin Oksidaz Enziminin Karakterizasyonu", Kimya 93, IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 20-24 Eylül, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon,(1993).

5) Güvenilir, Y.A., Deveci, N.,"Domuz Ciğerinden Diamin Oksidaz Enziminin İzolasyonu ve Saflaştırılması”, VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu Kitabı-Derleyen Aydın. A., Marmara Üniversitesi Yayınları, Yayın No:518, İstanbul, 199, (1992).
4) Güvenilir, Y.A., Deveci, N.,"Bezelye Tohumundan Diamin Oksidaz Enziminin İzolasyonu ve Saflaştırılması”, VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu Kitabı-Derleyen Aydın A., Marmara Üniversitesi Yayınları, Yayın No:518, İstanbul,195, (1992).

3) Güvenilir, Y.A., Deveci, N., Çataltaş, İ., "Enzimlerin İzolasyonu ve Saflaştırılması", Kimya 91, VII.Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 2-5 Nisan, Doğu Akdeniz Üniversitesi,Gazimagusa,KKTC,(1991)
2) Avcıbaşı, Y., Deveci, N., Çataltaş, İ., Çetin, E.T., "The Production of Acetone-Butanol by Fermantation Using Clostridium Acetobutylicum", V.Kükem Kongresi, 14-16 Eylül, Ankara ÜniversitesiZiraatFakültesi,(1987).

1) Avcıbaşı, Y., Deveci. N., Çataltaş. İ., "Clostridium Acetobutylicum Kullanılarak Aseton-Butanol Elde Edilmesi" III. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 17-20 Eylül,